Các dịch vụ do Công ty TNHH Du lịch Đảo Ngọc Tuần Châu cung cấp như: đưa đón, đón khách sạn/sân bay, dịch thuật, phiên dịch. Công ty TNHH Du lịch Đảo Ngọc Tuần Châu là Đại lý Du lịch uy tín tại Thành phố Hải Phòng, Việt Nam chuyên tổ chức và cung cấp các dịch vụ du lịch và các dịch vụ hỗ trợ khác cho doanh nhân, cá nhân. Liên hệ: 0904468246/0906179246 (WhatsApp, Zalo, WeChat)